Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
της Πελοποννήσου

Το 25,74% όλων των Οίνων ΠΟΠ της χώρας παράγεται στην Πελοπόννησο

7 Οίνοι ΠΟΠ στην Πελοπόννησο 

ΠΟΠ Πάτρα / ΠΟΠ Μαντίνεια / ΠΟΠ Νεμέα / ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia / ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών / ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών / ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών 

3 Οίνοι ΠΟΠ στην Κεφαλλονιά 

ΠΟΠ Ρομπόλα / ΠΟΠ Μοσχάτος Κεφαλλονιάς / ΠΟΠ Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς 

Το 27,59% όλων των Οίνων ΠΓΕ της χώρας παράγεται στην Πελοπόννησο

24 Οίνοι ΠΓΕ 

22.190 ha έκταση αμπελώνων / 32% του Ελληνικού αμπελώνα / η Ελληνική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αμπελώνα 

Το 91% της έκτασης καταλαμβάνεται από Ελληνικές ποικιλίες / αμέτρητες γηγενείς ποικιλίες

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Γηγενείς Λευκές
Κυδωνίτσα
Λευκή ανερχόμενη ποικιλία που προέρχεται από την περιοχή της Λακωνίας.
Ρομπόλα
Λευκή ποικιλία που προέρχεται από την Κεφαλλονιά, ενώ καλλιεργείται συχνά και στην δυτική Πελοπόννησο.  
Μοσχάτο Άσπρο
Λευκή ποικιλία που ανήκει στην οικογένεια των Μοσχάτων και καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Αχαΐας αλλά και στην Κεφαλλονιά.
Ασπρούδες
Ομάδα λευκών ποικιλιών που συναντάμε κυρίως στην περιοχή της Αρκαδία και της Λακωνίας.
Μονεμβασιά
Λευκή ποικιλία που την συναντάμε στην περιοχή της Λακωνίας.  
Λαγόρθι
Λευκή ποικιλία που καλλιεργείται στην περιοχή της Αχαΐας.  
Άλλες λευκές Ελληνικές ποικιλίες
Στον Πελοποννησιακό αμπελώνα συναντάμε και άλλες Ελληνικές ποικιλίες που δεν βρίσκουν τις ρίζες τους στην Πελοπόννησο, αλλά έχουν εγκλιματιστεί πλήρως.  
Γηγενείς Ερυθρωπές
Ροδίτης
Ερυθρωπή ποικιλία που προέρχεται από την Αχαΐα αλλά καλλιεργείται σε όλη την Πελοπόννησο και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Μοσχοφίλερο
Ερυθρωπή ποικιλία που προέρχεται από την περιοχή της Αρκαδίας.
Σιδερίτης
Ερυθρωπή ποικιλία που συναντάται κυρίως στην περιοχή της Αχαΐας. 
Φιλέρι
Ερυθρωπή ποικιλία που ανήκει στην ίδια οικογένεια με το Μοσχοφίλερο και συναντάται κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου.
Γηγενείς Ερυθρές
Αγιωργίτικο
Ερυθρή ποικιλία που προέρχεται από τον Νομό Κορινθίας και συγκεκριμένα την Νεμέα.
Μαύρο Καλαβρυτινό
Ερυθρή ποικιλία που προέρχεται από την Ορεινή Αιγιαλεία και συγκεκριμένα τα Καλάβρυτα, όπως δηλώνει και το όνομα του.
Μαυροδάφνη
Ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Αχαΐας αλλά και στην Κεφαλλονιά.
Μαυρούδι
Ερυθρή ποικιλία που συναντάται κυρίως στην περιοχή της Λακωνίας.  
Διεθνείς
Διεθνείς ποικιλίες
Στον Αμπελώνα της Πελοποννήσου έχουν βρει πρόσφορο έδαφος πολλές διεθνείς ποικιλίες λευκές και ερυθρές δίνοντας εξαιρετικά κρασιά είτε σε μονοποικιλιακά είτε σε χαρμάνια με Ελληνικές ποικιλίες.  

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ